اجرای جالب استندآپ کمدی در عصرجدید😄


علی فریادی کمدین شرکت کننده در فصل دوم عصر جدید در آخرین استندآپ خود به موضوع خانواده‌های عادی و گذشته هایی که خانواده ها بچه های زیادی داشتن پرداخت. برای مش...

ویدئو های مرتبط